Menu Zavřeno

Aktuálně


POZVÁNKA

na jednání jediného společníka v postavení Valné hromady

Vltavotýnské realitní spol. s.r.o.

Dovoluji si Vás pozvat na jednání společníka v postavení valné hromady Vltavotýnské realitní spol. s.r.o. dne 30. 5. 2022 od 14.00 hodin v kanceláři starosty města Týn nad Vltavou.

Program jednání:

  • Zahájení jednání
  • Volba předsedy jednání
  • Volba zapisovatele
  • Volba ověřovatelů zápisu
  • Výroční zpráva společnosti za rok 2021
  • Projednání účetní závěrky za rok 2021
  • Různé

– odměna jednateli společnosti za rok 2021

  • Závěr